1-4-2017

Thanh Hóa công bố sai phạm bổ nhiệm thần tốc bà Quỳnh Anh

Sáng nay, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thông báo kết quả thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng năm 2010 - 2015. Cụ thể liên quan trường hợp bà Trần Vũ Quỳnh Anh (SN 1986), được bổ nhiệm thần tốc làm Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Liên quan đến đường "quan lộ thần tốc” của bà Quỳnh Anh, Thông báo kết quả Thanh tra do Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Hoàng Kỳ ký được làm rõ như sau:

Ngày 7/5/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định 1469/QĐ-UBND phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức ngạch chuyên viên năm 2012 - 2013, trong đó có danh sách trúng tuyển đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Ngày 13/9/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định số 3212/QĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên năm 2012-2013, trong đó bà Quỳnh Anh trúng tuyển công chức vào Sở Xây dựng.

Ngày 27/9/2013, Giám đốc Sở Xây dựng có quyết định số 2991/QĐ-SXD tuyển dụng công chức đối với bà Quỳnh Anh, công tác tại phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, kể từ ngày 30/9/2013.

Theo kết quả kiểm tra, việc tuyển dụng bà Quỳnh Anh vào công chức là "đúng quy định".

Chưa đủ tiêu chuẩn

Việc bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản được làm rõ như sau:

Ngày 18/4/2014, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành quyết định số 1634/QĐ-SXD bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ chức Phó trưởng phòng.

Tiếp đến, ngày 7/11/2014, Giám đốc Sở xây dựng tiếp tục ban hành quyết định số 6216/QĐ-SXD bổ nhiệm bà Quỳnh Anh lên chức Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Quá trình thanh tra, kiểm tra cho thấy, việc Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ chức Phó phòng, rồi Trưởng phòng khi chưa đủ các tiêu chuẩn: “thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ 3 năm trở lên”; “có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên”; “đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý nhà nước” là không đúng quy định tại mục c, khoản 2, điều 4, quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo.

Xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể làm sai

Thông báo nêu rõ, ngày 20/9/2016, bà Quỳnh Anh đã có đơn gửi Giám đốc Sở Xây dựng xin thôi việc tự nguyện. Sau đó, ngày 23/9/2016, Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành quyết định số 5406/QĐ-SXD cho thôi việc đối với bà Quỳnh Anh.

Đối với việc quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở Xây dựng đối với bà Quỳnh Anh giai đoạn 2015-2020 được tiến hành các bước theo quy định, đáp ứng cơ cấu nữ, cơ cấu trẻ của Sở Xây dựng, theo yêu cầu chung trong công tác quy hoạch cán bộ của các ngành, địa phương trong tỉnh.

Đến tháng 3/2017, cùng với các ngành các cấp trong tỉnh, Sở đã rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2015-2020, đã báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong đó bà Trần Vũ Quỳnh Anh không còn trong quy hoạch.

Tuy nhiên, việc bổ sung quy hoạch bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào chức vụ Phó giám đốc Sở Xây dựng 2015-2020 tại thời điểm năm 2014 có nhiều thiếu sót. Trong đó có việc tập thể lãnh đạo Sở không thực hiện nghiêm túc việc đánh giá toàn diện cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch, tạo dư luận không tốt.

Về phía Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm trong việc chưa làm tốt công tác thẩm định nhân sự đối với bà Quỳnh Anh.

Về trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng từ năm 2010 đến 2015 thuộc trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc Sở Xây dựng giai đoạn từ ngày 11/10/2010 - 7/12/2015.

Việc chưa báo cáo về Sở Nội vụ và không công khai việc bà Quỳnh Anh xin nghỉ việc từ ngày 23/9/2016 thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở xây dựng hiện nay.

Sở Nội vụ có một phần trách nhiệm do đã không thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời các thiếu sót, vi phạm xảy ra tại Sở Xây dựng.

Căn cứ các sai phạm trên, ngày 29/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn số 476-CV/TU giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Sở Xây dựng theo kết luận của Thanh tra tỉnh.

Trên cơ sở đó, sẽ kiến nghị hình thức kỷ luật nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Việc cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh đi học cao cấp lý luận chính trị: quá trình xét, cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh đi học cao cấp lý luận chính trị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm chưa xem xét toàn diện hồ sơ của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nhất là xem xét quá trình công tác, mà chỉ tập trung chú ý các điều kiện, tiêu chuẩn xét, cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo quy định.

Chưa đủ cơ sở xác minh tài sản

Về việc xác minh tài sản đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh: chưa phát hiện được bà Quỳnh Anh có hành vi tham nhũng. Đến thời điểm thanh tra, bà Quỳnh Anh không còn là cán bộ, công chức, vì vậy chưa đủ cơ sở để kiểm tra, xác minh tài sản của bà Quỳnh Anh.

Trong quá trình khai lý lịch đảng viên, khai phiếu đảng viên và khai phiếu bổ sung đảng viên hàng năm, bà Quỳnh Anh ngoài việc vi phạm về kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực, còn vi phạm quy định không "khai hoàn cảnh kinh tế của bản thân và gia đình".

Những vi phạm này, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Đảng ủy Sở Xây dựng và cá nhân bà Quỳnh Anh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ khẩn trương làm rõ và xử lý trách nhiệm theo Điều lệ Đảng và các quy định khác của Trung ương.

Theo ông Ngô Hoàng Kỳ, Chánh văn phòng UBND tỉnh, trước khi báo chí bắt đầu phản ánh sự việc vào ngày 6/3, ngày 17/2/2017, Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra vào cuộc làm rõ với tinh thần nghiêm túc, khách quan, trung thực và tuân thủ chặt chẽ các qui định của pháp luật.

Sau khi có toàn bộ kết luận, nhiều ý kiến cho rằng, tỉnh Thanh Hóa cần giao các cơ quan chức năng căn cứ các quy định của Đảng và Nhà nước xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân sai phạm để giữ vững kỷ luật kỷ cương, lấy lại niềm tin trong quần chúng nhân dân.1-4-2017

Sở có 8 phó giám đốc, Thanh Hoá nhận sai

Giải trình với đoàn giám sát QH sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá thẳng thắn nhận sai khi để 1 sở có 8 phó giám đốc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hoá, kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính nhà nước đã phát hiện 28 cơ quan, đơn vị có sai phạm.

Trong đó, 14 đơn vị sai phạm trong công tác tuyển dụng; 10 đơn vị sai về tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; 4 đơn vị sai trong việc bổ nhiệm, đề bạt.

Thanh Hóa cũng cho biết, số lượng các sở trực thuộc UBND tỉnh giảm, nhưng tổ chức bên trong các sở, cơ quan ngang sở có xu hướng tăng.

Đáng chú ý một số đơn vị như Sở TN&MT có 6 phó giám đốc, Sở NN&PTNT đến tháng 7/2016 có tới 8 phó giám đốc và đến cuối năm 2016 giảm xuống còn 5.

Phẫu thuật’ lại hệ thống hành chính

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Sỹ Cương “điểm huyệt” Thanh Hóa có đơn vị tăng đột biến tới 51 người từ 2011 - 2016 như Sở NN&PTNT. Hay như Sở Công thương cũng tăng hơn chục người, ngược lại tỷ lệ giảm chỉ có một vài đơn vị.

“Vậy nguyên nhân do đâu? Có nhất thiết phải bổ nhiệm nhiều cấp phó như vậy?”, ĐB Cương hỏi và cho rằng thực tế nhiều đơn vị như Sở GD&ĐT, Sở Y tế với lượng công việc lớn mà số lượng cấp phó lại không nhiều, nhưng họ vẫn duy trì được trong nhiều năm nay.

“Đó là minh chứng về việc không cần bổ nhiệm nhiều cấp phó”, ông Cương nhấn mạnh.

Nói về việc tuyển dụng, ông Cương cũng chỉ ra tình trạng cứ “sống lâu lên lão làng”, đủ điều kiện là đi nâng ngạch. Trong khi đó, mỗi sở chỉ cần vài chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và phải có chuyên viên thường chứ?

Ủy viên thường trực UB Tài chính Ngân sách Lê Thanh Vân đánh giá bộ máy hiện vẫn cồng kềnh, thu hẹp ở trên lại phình ở dưới, mâu thuẫn, xung đột lẫn nhau. Vì vậy ông đề nghị: “Đã đến lúc đánh giá một cách nghiêm túc việc ‘phẫu thuật’ lại hệ thống hành chính”.

Đề cập đến câu chuyện tinh giản biên chế, ông Vân cho rằng hiện mới chỉ đang giảm theo kiểu cơ học, tức là chủ yếu giảm những người về hưu chứ chưa đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ yếu kém về năng lực.

Ông Vân đặt hàng loạt câu hỏi: “Nguyên nhân của việc không tinh giản biên chế một cách thực chất? Lâu nay tỉnh đã xử lý được ai là người đứng đầu nhưng chưa thực hiện nghiêm túc việc này không? Tỉnh nói đã thực hiện 28 vụ thanh tra, vậy có phát hiện ra những vụ việc nổi cộm nào như báo chí nêu không? Tại sao lại để lọt lưới những vụ nổi cộm như vậy?”…

Nhiều tỉnh khác cũng sai như Thanh Hóa

Giải trình các vấn đề đoàn giám sát đặt ra, ông Đầu Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá cho biết, số lượng biên chế của một số Sở tăng lên là do tăng nhiệm vụ và đã được Bộ Nội vụ đồng ý.

“Mục tiêu của tinh giản biên chế là sắp xếp tổ chức, đánh giá chất lượng hoạt động của công chức, viên chức để đưa ra khỏi bộ máy những người hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ thấp và không hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, các quy định hiện hành đang mang yếu tố định tính, chưa định lượng nên việc đánh giá thiếu chính xác, dẫn đến việc tinh giản cũng khó khăn”, ông Tùng lý giải.

Liên quan cấp phó, ông Tùng cho biết, Sở NN&PTNT từ 8 phó giám đốc nay chỉ còn 5, trong đó có 1 phó kiêm nhiệm và sẽ nghỉ hưu vào năm 2018. Một số sở có từ 4-5 phó thì tỉnh có chỉ đạo để luân chuyển, sắp xếp đảm bảo theo đúng quy định.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, việc quy định số lượng cấp phó đồng loạt cho các cơ quan chuyên môn, các tỉnh không quá 3 phó giám đốc sở thì cũng khó trong phân công nhiệm vụ.

Theo ông Tùng, do đơn vị hành chính, dân số và quy mô mỗi địa phương khác nhau. Thanh Hoá có mấy chục đơn vị hành chính thì cần khác tỉnh chỉ có mấy đơn vị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhìn nhận tỉnh sai khi để có 8 phó giám đốc. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng nhấn mạnh, theo quy định cũng có thể nhiều tỉnh khác cũng sai như Thanh Hóa.

“Khi phát hiện ra sai phạm, Thanh Hóa đã lập tức điều chuyển, nên hiện chỉ còn 5 phó giám đốc. Tới đây Thanh Hóa sẽ phải sắp xếp lại cho phù hợp”, Phó Bí thư Thanh Hóa nhìn nhận.

Tuy nhiên, ông cũng nêu đặc thù riêng của Thanh Hóa cần có sự linh hoạt, không phải cứ “bổ đầu” tất cả các sở đều 4 hay 5 phó. Cụ thể tùy theo lĩnh vực, có mảng không nhất thiết phải 3 phó, nhưng có mảng lên đến 5 phó.

Trưởng ban Công tác Đại biểu Trần Văn Tuý, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những cố gắng đổi mới của tỉnh và cải cách hành chính. Tuy nhiên ông lưu ý: “Tới đây liệu tỉnh có giảm được biên chế không? “Nếu không thì chủ trương lại như đánh vào không khí, nói giảm mà không giảm được”.1-4-2017

Thái Nguyên: Bổ nhiệm 'thừa' 23 cán bộ ở Sở Nông nghiệp

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên vừa chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ việc bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ tại Sở NN&PTNT.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo, hoàn thiện báo cáo chi tiết đối với những nội dung mà báo chí đã đưa tin có liên quan đến công tác cán bộ tại Sở NN&PTNT của tỉnh, trong đó làm rõ tính hiệu lực và tính pháp lý của những văn bản đã ban hành và áp dụng thực hiện.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên kết luận về việc Sở NN&PTNT tỉnh này bổ nhiệm thừa 23 cán bộ lãnh đạo.

Việc bổ nhiệm ở Sở này được cho là tràn lan và bất hợp lý, như Phòng Kế hoạch tài chính biên chế 11 người nhưng có tới 7 lãnh đạo; Phòng Quản lý xây dựng công trình biên chế có 4 người thì có tới 3 lãnh đạo...

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cho biết, đoàn công tác Thanh tra của Bộ Nội vụ đang tiến hành làm rõ về vụ việc bổ nhiệm thừa 23 cán bộ tại Sở NN&PTNT, tuần tới sẽ có kết quả cụ thể cung cấp cho các cơ quan báo chí.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra thông tin Sở NN&PTNT Thái Nguyên bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ và báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 31/3.1-4-2017

Hàng Trung Quốc 'rất tệ', sao người Việt lại mua?

TÚ UYÊN

Mới đây hãng nghiên cứu thị trường (Đức) vừa công bố báo cáo Made In Country Index 2017 cho thấy hàng hóa “Made in Viet Nam” được 34/100 điểm, xếp thứ 46 trong danh sách. Trong khi hàng Made in China chỉ đạt 28 điểm, xếp thứ 49.

Trong 10 đặc tính sản phẩm được đưa ra, hàng Việt Nam được đánh giá cao hơn hoặc tương đương Trung Quốc tại 7 tiêu chí. Đó là sự độc đáo, hàng thật, mức độ công bằng trong sản xuất, chất lượng cao, độ bền, độ bảo mật và khả năng chứng tỏ địa vị.

Cũng theo khảo sát, Trung Quốc có danh tiếng "rất tệ tại Đông Nam Á" nói riêng và cả thế giới nói chung. Chỉ 10% người Việt Nam, 15% người Thái Lan, 17% người Singapore và 14% người Philippines có đánh giá tích cực về hàng hóa nước này. Tỷ lệ tại các nền kinh tế khác trong khảo sát đa phần dưới 30%, thậm chí là 0%.

Trong khi đó, hàng Việt Nam lại được 34% người khảo sát Trung Quốc nhận xét đáng tin cậy. Tỷ lệ này tại các nước Đông Nam Á dao động trong khoảng 7-23%.

Cũng theo báo cáo trên, các nước trên thế giới đánh giá hàng Việt Nam vẫn được tin dùng hơn hàng Trung Quốc. Tuy nhiên ở Trung Quốc, hàng “made in China” vẫn được người tiêu dùng Trung Quốc tin tưởng hơn.

Trong khi tại Việt Nam hàng Việt Nam chỉ xếp 45/52 về mức độ uy tín, người tiêu dùng Việt Nam vẫn ưa chuộng và tin tưởng hàng Nhật nhất.

Liên quan đến các chỉ số xếp hạng trên, ông Hoàng Trọng chuyên gia cố vấn chuyên môn Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao nói: " Các sản phẩm hàng “made in Viet Nam” da giày, quần áo của các công ty đa quốc gia được sản xuất tại Việt Nam… thì được người tiêu dùng thế giới đánh giá cao vì công nhân Việt tay nhỏ khéo tay hơn công nhân Trung Quốc, phù hợp với kết quả trên".

Doanh nghiệp Nhật tìm cách đưa các mặt hàng thủy hải sản Nhật vào Việt Nam

Còn việc hàng “made in China” được người tiêu dùng Trung Quốc tin tưởng hơn điều này cũng không có gì lạ vì khoảng cách hàng sản xuất nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc có thể không nhiều như đối với hàng sản xuất tại Việt Nam. Trong khi hàng Việt Nam sản xuất trong nước và xuất khẩu thì tiêu chuẩn khác nhau, khoảng cách xa hơn thậm chí có hiện tượng nhà sản xuất không coi trọng người tiêu dùng.

Chẳng hạn chúng ta xuất khẩu cá ba sa sang nước ngoài chất lượng tốt nhưng trong nước một số doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh khi cùng sản phẩm cá đông lạnh, giá như nhau nhưng của doanh nghiệp này tỷ trọng nặng hơn, do tỉ lệ mạ băng nhiều, nhưng khi người tiêu dùng chế biến như chiên xào sẽ phát hiện ra ngay.

Mặt khác, do nhiều người tiêu dùng Việt do thu nhập chưa cao vừa muốn chất lượng tốt, muốn giá rẻ nên có nhà sản xuất phải hạ tiêu chuẩn chất lượng xuống để đáp ứng, trong khi những người có thu nhập cao muốn mua sản phẩm chất lượng cao thì không chấp nhận do đó không thích dùng hàng “made in Viet Nam”.

Điều này có lỗi của nhà sản xuất, nhưng người tiêu dùng phân hóa cũng tạo áp lực lên doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần có sự linh hoạt, nếu chỉ chạy theo chiến lược giá rẻ thì cuối cùng sẽ thất bại.

Theo ông Trọng, nhiều nhà sản xuất Việt lâu nay không biết cách làm thương hiệu bài bản, không có chiến lược rõ ràng, không xác định rõ ràng khách hàng mục tiêu, không có kênh tiếp cận rõ ràng. Sản phẩm chưa được đầu tư chất lượng cảm nhận,thương hiệu, truyền thông cho tương xứng với chất lượng vật lý.Do đó các doanh nghiệp cần đầu tư cho chất lượng cảm nhận song song với đầu tư thêm cho chất lượng của sản phẩm…

Nhìn nhận ở góc cạnh khác, bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch Công ty Retail & Franchise Asia, Cố vấn về nhượng quyền thương hiệu cho Chính phủ Malaysia, cho rằng thương hiệu quốc gia đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Khi nhìn “Made-in-”, người tiêu dùng ngay lập tức có một niềm tin nào đó vào sản phẩm và thương hiệu.

"Do đó, để thương hiệu quốc gia này mạnh lên, doanh nghiệp tại quốc gia đó cần hợp tác cam kết theo một số chuẩn chất lượng để tạo nên sức mạnh chung cho nguồn gốc thương hiệu của mình", bà Vân nói.

Tuy nhiên, trước nhiều ý kiến thắc mắc: Vì sao các nước trên thế giới đánh giá hàng Việt Nam vẫn được tin dùng hơn hàng Trung Quốc, nhưng tại Việt Nam hàng Việt Nam chỉ xếp 45/52 về mức độ uy tín, người tiêu dùng Việt Nam vẫn ưa chuộng hàng ngoại kể cả hàng Trung Quốc? Trả lời câu hỏi này một số chuyên gia ho rằng một phần do tâm lý còn chuộng hàng ngoại của người Việt, tức nhiều người vẫn nghĩ cứ hàng ngoại là tốt.

TÚ UYÊN