1/14
Nhân viên cứu trợ đang chạy đến một nhà cao 19 tầng bị sụp tại Islamabad. Quân đội ước tính là tại Pakistan, Ấn Độ và Afghanistan có đến 30.000 nạn nhân.