1/12
Đám đông ăn mừng chiến thắng: Tin từ chức của Tổng thống Ai Cập Husni Mubarak loan nhanh như điên trên quảng trường Tahrir. Hàng chục vạn người vui mừng sự kết thúc của chế độ. Trung tâm thủ đô Kairo (Le Caire) như là một lễ hội lớn.