20/20
Cảnh Ti vi của kênh NTV chiếu buổi đọc diễn văn của TT Putin hôm 1-9-2004 tại phi trường Moskau. Putin cho hay đã không chủ ý tấn công ngôi trường bị chiếm giữ