1/22
Sau những tuyên bố làm mất lòng dân Đông Đức của chủ tịch đảng CSU là ông Stoiber, chủ tịch đảng CDU là bà Angela Merkel (ứng viên Thủ tướng của Liên đảng CDU/CSU) hi vọng lấy điểm thêm khi giới thiệu ê-kíp chuyên viên của mình (còn gọi là nội các hờ).