1/7

Bà con Nông dân tỉnh Quảng Ninh lên Hà Nội khiếu kiện ngủ tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng trước đêm bị công an đàn áp hết sức dã man và tàn bạo. 17/9/2006