Hơn 400 công nhân Công ty Việt Woowon (Việt Trì) đình công
    Công ty Kollan đang phải ngưng sản xuất