Hình ảnh biểu tình ở Paris và London
Hình ảnh và Video thanh niên sinh viên Hà Nội tham gia cuộc tuần hành vì Hoàng Sa và Trường Sa
Hình ảnh biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội ngày 9-12-07

Hình ảnh biểu tình của hơn 500 người trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn ngày 9-12-07

Video sinh viên học sinh Saigon biểu tình phản đối TQ chiếm 2 quần đảo TS - HS
Video Tinh thần Việt
Video Biểu Tình Vì Trường Sa
Video Biểu tình trước LSQ Trung Quốc tại Saigon