1/21
Günter Schabowski, một trong số uỷ viên bộ chính trị đảng CS Đông Đức, người đã xuôi tay dẹp bỏ Bức tuòng Ô nhục: Tên cán bộ SED này đã mệt mỏi và đuối sức đã tuyên bố tại cuộc họp báo „lịch sử“ ngày 9-11 là cho phép dân chúng được qua lại giữa bức tường Ô Nhục Berlin có „hiệu lực tức thời“. Mặc dù nhà nước DDR còn đang có kế hoạch đối phó khác, nhưng đã quá muộn màng .