1/17
Trên toàn cầu đã có trên 300 người thiệt mạng vì dịch SARS