1/12
Xe bị lật, khói mịt mù: Cảnh tàn phá chung quanh ngôi đền cổ 1400 năm Jokhand.