1/18
Một vụ động đất kinh hoàng đã xảy ra trong tỉnh Tứ Xuyên, TQ với nhiều trận hậu chấn, làm cho dân chúng luôn luôn lo sợ. Người đàn ông này bị thương tương đối nhẹ nhưng nhà cửa của ông tại Hanwang đều hoàn toàn tan nát.