Tuyên cáo thành lập Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam


Ban Điều Hành Hội CTNLT bao gồm:

Ban Thường trực:

 Hai (02) vị Đồng Chủ tịch: Bs Nguyễn Đan Quế và Lm Phan Văn Lợi

 Hai (02) Điều phối viên: Phạm Bá Hải và Nguyễn Văn Đài

 Một (01) Chủ tịch Hội đồng Cố vấn: HT Thích Không Tánh

Các ban phụ trách:

1. Ban Thông tin: quản lý website, thực hiện các bản tin, thông cáo, hồ sơ lưu trữ.

Ủy viên: Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Chí Dũng, Đinh Nhật Uy, Ngô Quỳnh, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội,

2. Ban Xã hội: phụ trách việc thăm viếng, hỗ trợ giúp đỡ.

Ủy viên: Lê Thị Công Nhân, Võ Văn Bửu, Trần Thị Hài, Dương Thị Tân, Chu Mạnh Sơn

3. Ban Pháp chế: nghiên cứu các vấn đề Pháp lý, chế độ lao tù.

Ủy viên: Nguyễn Văn Đài, Phạm Chí Dũng

4. Ban Đối ngoại: liên lạc với các tổ chức Quốc tế và các cơ quan truyền thông, dự án hoạt động.

Ủy viên: Phạm Bá Hải, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân

*Hội đồng Cố vấn Hội CTNLT:

HT.Thích Không Tánh, Lm Nguyễn Hữu Giải, Chánh trị sự Hứa Phi, MS Nguyễn Hồng Quang, Tu sĩ Lê Văn Sóc, Tu sĩ Lê Minh Triết.HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM TUYÊN BỐ

Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,

Kính thưa các Thân hữu Quốc tế tại các Quốc gia dân chủ.

Tự do lương tâm là một trong các quyền cơ bản của con người, bên cạnh tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận… Sống theo lương tâm là sống trong đạo đức, trong tình thương, trong công lý và trong sự thật. Hành động theo lương tâm là hành động mang lại hạnh phúc cho nhân quần xã hội, đặc biệt cho những ai là nạn nhân của mọi xâm hại quyền con người. Ở Việt Nam, có rất nhiều người đã bị giam cầm chỉ vì họ đòi hỏi các quyền con người cơ bản bằng phương thức ôn hòa bất bạo động. Tổ chức Ân xá Quốc tế gọi họ là Tù nhân Lương tâm.


Lê Nguyên Sang, LM Phan Văn Lợi, LM Nguyễn Hữu Giải, Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Bá Hải

Chúng tôi ký tên dưới đây là các cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, những người từng bị cầm tù hoặc các hình thức giam cầm khác vì đã vận động đấu tranh cho dân chủ và các quyền con người về sở hữu đất đai, công ăn việc làm, môi trường trong sạch…

Trước hiện tình quá nhiều nỗi bất công lẫn đàn áp và đòi hỏi sự lên tiếng không thể chậm trễ của lương tâm, chúng tôi muốn liên kết chặt chẽ với nhau thành một tổ chức xã hội dân sự, bên cạnh nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập khác, tiếp tục sống theo lương tâm của mình, tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt nam.

Chúng tôi trân trọng tuyên bố chính thức thành lập Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam:

Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam đấu tranh cho một nền pháp chế biết đề cao nhân phẩm, tôn trọng nhân quyền, thăng tiến tự do, xây dựng dân chủ theo các chuẩn mực quốc tế, văn minh của nhân loại, được biểu đạt trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và hai Công ước Quốc tế về các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam đấu tranh vì một nước Việt Nam không còn bất kỳ một tù nhân lương tâm nào. Và chế độ lao tù ở Việt Nam phải thực sự nhân đạo theo chuẩn mực quốc tế và thực sự làm cho những người tù khi ra khỏi đó trở nên tốt lành và hữu ích hơn cho gia đình và xã hội.

Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam đấu tranh cho một đất nước, xã hội Việt Nam trở thành quê hương yêu dấu cho đồng bào, nơi toàn dân thực sự là chủ nhân và bộ máy chính quyền thực sự là tôi tớ công bộc, nơi Hiến pháp và mọi Bộ luật đều thể hiện ý chí của nhân dân.

Chúng tôi tha thiết và mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm. Mọi tù nhân phải được đối xử như những con người, phải được các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước theo dõi chế độ giam giữ họ.

Tuyên bố này được đưa ra tại Việt Nam ngày 18 tháng 02 năm 2014.

Các cựu tù nhân lương tâm – thành viên sáng lập đồng ký tên.Lê Văn Sóc, Nguyễn Đan Quế, Thích Thiện Minh, Nguyễn Vũ Bình, Thân Văn Trường, Trần Lệ Hồng, Bùi Hằng, Phạm Bá Hải – tháng 1, 2014


Nguyễn Bá Đăng, Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Hồng Sơn, Phạm Bá Hải

Nguồn: fvpoc.org/2014/02/18/tuyen-cao-thanh-lap-hoi-cuu-tu-nhan-luong-tam-viet-nam/

DANH SÁCH 64 THÀNH VIÊN SÁNG LẬP – HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM

Tất cả tổng cộng 64 thành viên đã bị 278 năm tù giam, 9 năm tù treo, 79 năm quản chế.

1. Bùi Thị Minh Hằng, 6 tháng cải tạo (2011)

2. Chu Mạnh Sơn, 30 tháng tù giam 1 năm quản chế (2011)

3. Dương Thị Tân, 2 năm tù treo (2008)

4. Đinh Đăng Định, 4 năm tù giam (2010)

5. Đinh Nhật Uy, 6 tháng tù giam 1 năm tù treo (2012)

6. Đoàn Văn Diên, 5 năm tù giam (2006)

7. Huỳnh Ngọc Tuấn, 10 năm tù giam (1992)

8. Hứa Phi, 1 tháng tù giam 2 năm quản chế (1980)

9. Lê Công Định, 3.5 năm tù giam 3 năm quản chế (2009)

10. Lê Minh Triết, 7 năm tù giam (1995)

11. Lê Nguyên Sang, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2006).

12. Lê Thị Công Nhân, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2007).

13. Lê Thị Ngọc Đa, 2.5 năm tug giam (2011).

14. Lê Văn Sóc, 6.5 năm tù giam (2006)

15. Ngô Quỳnh, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)

16. Nguyễn Bá Đăng, 3 năm tù giam (2010)

17. Nguyễn Đan Quế, 20 năm tù giam (1978).

18. Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, 18 tháng tù giam (3 năm treo) 3 quản chế (2011)

19. Nguyễn Hồng Quang, 7 năm tù giam (1985).

20. Nguyễn Hữu Giải, 5 năm tù giam (1983).

21. Nguyễn Khắc Toàn, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2002).

22. Nguyễn Mạnh Sơn, 3.5 năm tù giam 3 năm quản chế (2008).

23. Nguyễn Ngọc Tường Thi, 2 năm tù giam (2010).

24. Nguyễn Ngọc Hà, 4 năm tù (2005).

25. Nguyễn Phương Uyên, 10 tháng tù giam (3 năm tù treo) 3 năm quản chế (2012).

26. Nguyễn Thanh Giang, 3 tháng tù giam (1999).

27. Nguyễn Thanh Phong, 6 năm tù (2005).

28. Nguyễn Thị Yến, 3 tháng tù giam (1995).

29. Nguyễn Trung Lĩnh, 1 năm tù giam (2011).

30. Nguyễn Trung Tôn, 2 năm tù giam 2 năm quản chế (2011).

31. Nguyễn Văn Đài, 4 năm tù giam 4 năm quản chế (2007).

32. Nguyễn Văn Điền, 7 năm tù giam (2005).

33. Nguyễn Văn Ngọc, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2007)

34. Nguyễn Văn Thơ, 6 năm tù giam (2006).

35. Nguyễn Văn Thùy, 5 năm tù giam (2006).

36. Nguyễn Văn Túc, 4 năm tù giam 4 năm quản chế (2008)

37. Nguyễn Vũ Bình, 5 năm tù giam 3 năm quản chế (2002)

38. Nguyễn Xuân Anh, 2 năm tù giam 3 năm quản chế (2011)

39. Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu), 1 năm tù giam (1995)

40. Phạm Bá Hải, 5 năm tù giam 2 năm quản chế (2006).

41. Phạm Chí Dũng, 6 tháng tù giam (2012).

42. Phạm Minh Hoàng, 17 tháng tù giam 3 năm quản chế (2010)

43. Phạm Ngọc Thạch, 2 năm tù giam (2004)

44. Phạm Quế Dương, 19 tháng tù giam (2002)

45. Phạm Thanh Nghiên, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)

46. Phạm Văn Trội, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2007)

47. Phan Thanh Hải, 3 năm tù giam 2 năm quản chế (2009)

48. Phan Thị Tiềm, 2 năm tù giam (2001)

49. Phan Văn Lợi, 7 năm tù giam (1981)

50. Thích Không Tánh, 16 năm tù giam 5 năm quản chế (1977)

51. Thích Nhật Ban, 18 năm tù (1975)

52. Thích Thiện Minh, 26 năm tù giam (1975)

53. Tô Văn Mãnh, 6 năm tù giam (2005)

54. Trần Đức Thạch, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)

55. Trần Lệ Hồng, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2006)

56. Trần Khuê, 19 tháng tù giam (2002)

57. Trần Ngọc Anh, 15 tháng tù giam (2009)

58. Trần Thị Hài, 9 tháng tù giam (2012)

59. Trần Thị Hoàng, 22 tháng tù giam (2010)

60. Trương Minh Nguyệt, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2007)

61. Trương Thị Tám, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2009)

62. Trương Văn Kim, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2009)

63. Võ Văn Bửu, 7 năm tù giam (2005)

64. Vũ Văn Hùng, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)


Hội Cựu Tù nhân Lương tâm VN: Hãy thả tự do cho Luật sư Lê Quốc Quân


Luật sư Lê Quốc Quân là một tù nhân lương tâm đã và đang được cả thế giới quan tâm và theo dõi.Mẹ và vợ con của Ls Lê Quốc Quân


Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2014, Tòa phúc thẩm, Tòa án Tối cao đưa Luật sư Lê Quốc Quân ra xét xử phúc thẩm theo điều 161 Bộ luật Hình sự với tội danh trốn thuế.

Trước đó, ngày 2 tháng 10 năm 2013, Tòa án thành phố Hà Nội đã kết án ông với mức án 30 tháng tù giam.


Tại phiên tòa sơ thẩm các Luật sư biện hộ cho Luật sư Lê Quốc Quân là Trần Thu Nam, Hà Huy Sơn và Bùi Quang Nghiêm đều đưa ra các luận cứ để bác bỏ cáo buộc của Viện kiểm sát thành phố Hà Nội đối với ông. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cũng đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Việt Nam phóng thích ông vô điều kiện. Chính phủ các nước Hoa Kỳ, EU, và nhiều nước khác cũng đã yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho Luật sư Lê Quốc Quân.


Đồng thời, trước phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm đã có hàng chục giáo xứ với hàng chục ngàn tín đồ Công giáo cầu nguyện, lên tiếng bênh vực cho Luật sư Lê Quốc Quân. Trong ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm, đã có hàng ngàn người tuần hành trên đường phố để ủng hộ ông.


Đặc biệt, Nhóm công tác Liên Hiệp Quốc về Giam giữ trái phép đã thẩm tra về trường hợp của Luật sư Lê Quốc Quân, và đã yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông. Đây là một phán quyết có giá trị pháp lý và mang tính khách quan, công bằng.


Tất cả các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, chính phủ các nước, Liên Hiệp Quốc, người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đều cho rằng đây là một vụ án có động cơ chính trị. Bởi vì những hoạt động cổ võ cho dân chủ và nhân quyền của Luật sư Lê Quốc Quân đã thực hiện trong suốt những năm tháng trước khi ông bị bắt.


Do vậy, Luật sư Lê Quốc Quân là một tù nhân lương tâm đã và đang được cả thế giới quan tâm và theo dõi.


Hội Tù nhân Lương tâm Việt Nam, là một tổ chức hoạt động với phương châm là đấu tranh để trên đất nước Việt Nam không có tù nhân lương tâm. Những tù nhân lương tâm đang bị giam cầm phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.


Hội Tù nhân lương tâm Việt Nam, đại diện cho hàng trăm tù nhân lương tâm, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Luật sư Lê Quốc Quân.


Nguyễn Văn Đài

Điều Phối viên Hội CTNLT

http://fvpoc.org/2014/02/18/hoi-cuu-tu-nhan-luong-tam-vn-hay-tha-tu-do-cho-luat-su-le-quoc-quan/