Ý: cuộc biểu tình lớn nhất thế giới
Tại thủ đô Rom khoảng 2 triệu người đã biến cả thành phố thành một rừng cờ và biểu ngữ.