1/19
Bà Saha’a khóc bên quan tài con trai là Hassan, 22 tuổi, bị giết chết khi Mỹ không kích một cái chợ ở Bagdad.