1/12
Trong khi các phóng viên ngoại quốc đang được chính quyền Irak chở đến tham quan một chiến xa Mỹ đã bị họ chiếm được, thì máy bay Mỹ sà xuống làm đám đông bỏ chạy tán loạn.