1/10
Các chủ nhân mới của dinh Tổng thống: Xe tăng Mỹ đứng chận trước cổng dinh Saddam.