Hoa Kỳ có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo An. Hoa Kỳ tin chắc rằng Irak đã vi phạm nhiều nghị quyết của LHQ, nên cho việc tấn công Irak là chính đáng.