1/30

Thái Lan: Dân cư đi tìm thân nhân trong ngôi chùa Ban Muang ở Khao Lak. Địa điểm du lịch này năm trong tỉnh Phang Nga và bị thiệt hại nặng bởi cơn sóng thần