Xin giới thiệu cùng Bạn đọc tác phẩm Quê hương qua ống kính của Nhiếp ảnh gia Trần Công Nhung, sách dày trên 200 trang, có nhiều ảnh đen trắng minh họa theo bài và đặc biệt có 8 phụ bản.

Một ảnh đen trắng, 7 ảnh màu, những tác phẩm ưng ý của tác giả, do nhà in Precision thực hiện. Trang nhã và đẹp.

Mời các bạn cùng đọc để thấy lại tình tự quê hương, để chia xẻ với nhau những niềm thương nỗi nhớ về một nơi mình đã sinh ra và lớn lên.

Muốn có sách xin gởi chi phiếu ($20) về:

Trần Công Nhung

14926 Larch Ave

Lawndale, CA 90260

Phone:(310)978-8978

email : trancongnhung@yahoo .com