Hãy tham gia ký tên theo địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com

Lời Tuyên bố Công dân Tự do

Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố: 

1. Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành. 

2. Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

3. Chúng tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc. 

4. Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào. 

5. Chúng tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Chúng tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản ban cho, nên đảng cộng sản không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, chúng tôi có thể xem những lời phán xét nào nếu có hướng đến chúng tôi là một sự phỉ báng chúng tôi. Và chúng tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại. 

Xin hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam. Xin cùng lên tiếng nói bằng cách đăng ký tham gia ký tên theo địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com

*

Cập nhật

Theo ý kiến của anh Nguyễn Đắc Kiên:

Cụm từ “sát cánh bên nhà báo Nguyễn Đắc Kiên”, khiến tôi ngại ngùng khi ký vào bản “Tuyên bố Công dân Tự do”. Tôi sẽ gửi thư đề nghị các bạn khởi xướng bỏ cụm từ đó đi, để tôi được ký tên mình, cùng với hàng nghìn, triệu đồng bào. Tôi nghĩ rằng, mỗi người chúng ta không sát cánh cùng anh Kiên hay bất cứ người nào khác, chúng ta ký tên vì chính chúng ta, vì tổ tiên ngàn đời, vì con cháu tương lai. Vì thế tôi kêu gọi tất cả, không phân biệt trong hay ngoài nước, còn hay không còn quốc tịch Việt Nam, miễn là mang trong mình dòng máu Việt, ký tên vào bản tuyên bố công dân này..." 

Nhóm khởi xướng xin phép quý vị đã ký cũng như sẽ ký vào bản tuyên bố, được đổi câu mở đầu:

Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, sát cánh bên Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên và kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố...

thành:

Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố...

Nhóm khởi xướng thông báo

*

Danh sách những người ký tên:

1. Blogger Nguyễn Hoàng Vi, Sài Gòn 

2. Phạm Thanh Nghiên, Hải Phòng 

3. Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nha Trang 

4. Blogger Gió Lang Thang - Trịnh Anh Tuấn, Đak Lak 

5. Blogger Hành Nhân - Vũ Sỹ Hoàng, Sài Gòn 

6. Blogger Binh Nhì - Nguyễn Tiến Nam, Yên Bái 

7. Ts Hà Sĩ Phu, Đà Lạt 

8. Bs Nguyễn Đan Quế, Sài Gòn

9. Linh Mục Giuse Đinh Hữu Thoại - Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn 

10. Blogger Trịnh Kim Tiến, Sài Gòn

11. Blogger Paulo Thành Nguyễn - Nguyễn Hồ Nhật Thành , Sài Gòn

12. Blogger Nguyễn Chí Tuyến, Hà Nội 

13. Nhà thơ Bùi Chát, Sài Gòn 

14. Blogger Huỳnh Công Thuận, Sài Gòn 

15. Nhà thơ Phan Bá Thọ, Sài Gòn 

16. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, Sài Gòn 

17. Blogger Phạm Bá Hải - Human Right Defender, Sài Gòn 

18. Doanh nhân Lê Quốc Quyết, Sài Gòn 

19. Hoàng Dũng - Phong trào Con Đường Việt Nam, Sài Gòn 

20. Blogger Lê Thiện Nhân, Hà Nội 

21. Đặng Sinh - Phóng viên tự do, Sài Gòn 

22. Facebooker Lê Công Vinh, Vũng Tàu 

23. Facebooker Võ Trường Thiện, Nha Trang 

24. Sinh viên Nguyễn Vũ Hiệp, Hà Nội 

25. Facebooker Lâm Mạnh Di, Vũng Tàu 

26. Blogger SeaFree - Phạm Văn Hải, Nha Trang 

27. Blogger Bùi Thị Minh Hằng, Vũng Tàu

28. Facebooker Miu Mạnh Mẽ - Nguyễn Nữ Phương Dung - Sinh viên, Sài Gòn

29. Facebooker Văn Ngọc Trà - Mai Văn Tuất, Sài Gòn

30. Sinh viên Nguyễn Thành Tiến, Hải Phòng 

31. Nhiếp ảnh gia Lê Hải, Đà Nẵng

32. Nhà thơ Đỗ Trung Quân, Sài Gòn

33. Facebooker Trầm Tử - Lê Khánh Duy, Buôn Hồ, Đăk Lăk

34. Blogger Huỳnh Thục Vy, Buôn Hồ, Đăk Lăk

35. Facebooker Kaiz Az - Trần Xuân Huyền, Nghệ An