Phong Hưng Lưu Nhơn Nghĩa là một tác giả quen thuộc của tập san Viên Giác, Tây Ðức.

Trong suốt thời gian 8 năm sống ở đó ông đã sáng tác khoảng 15 truyện ngắn đăng nhiều kỳ và rất được độc giả hâm mộ, nhất là loạt truyện viết về vùng Thất Sơn, nơi sinh trưởng của ông...

Chịu ảnh hưởng của ba nền văn hóa Việt-Miên-Hoa, sinh viên Phật tử, rồi làm thầy, làm lính, làm du học sinh, làm thợ ... tác giả đi nhiều, sống nhiều, lại chung đụng thêm nhiều nền văn hóa thế giới, ông - sau cùng - dừng chân ở Úc, xứ sở đa văn hóa, và trở về với nghề "hương sư" như nơi cố quận...

...Ðọc Phong Hưng ta thấy nỗi hoài cảm đó, con người đâu cũng là nhà nhưng quê hương thì chỉ có một: đó là tuổi thơ đánh mất.

Áo Lục (1998)

Tiểu Sử
Anh Năm thợ hồ và anh Sáu thợ mộc
Cây Nam Vồ
Chuyến Xe Cuối Năm
Cơm cháy
Ðổi trao hạnh phúc
Em tôi khát sữa bú tay
Hai cuộc biểu tình
Hoa trên đồi
Mật ơi !
Mười giờ Ông Chánh về Tây
Như cánh Chuồn chuồn
Tặng cho không bán!
‘Tàu Tây kia liệt mái’
Thông cảm
Tiền căn báo hậu
Tiếng khóc con điên
Trái Ô Rô