Linh Sơn của Cao Hành Kiện 11.2000
Nói chuyện với nhà văn Nhật Tuấn về
tình hình văn học tại Việt Nam trong năm năm qua.
04.2000
Vấn đề "Ðối thoại sử học"
Nói chuyện với Lại Nguyên Ân và Bùi Thiết
Tinh thần viết lại lịch sử trong Ðối Thoại Sử Học
03.2000
Hành trình thế kỷ:
Ba mươi năm chiến tranh 1945-1975
Phần 1
Phần 2
03.2000
Bùi Ngọc Tấn, Chuyện kể năm 2000 03.2000
Từ lãng mạn đến siêu thực 10.1999
Nói chuyện với nhà thơ Cung Trầm Tưởng 10.1999
Cổ dao trong thơ Cung Trầm Tưởng 10.1999
Thử tìm một lối tiếp cận văn sử học về
Hai mươi nhăm năm văn học Việt Nam hải ngoại 1975-2000
Phần 1
Phần 2
10.1999