Dương Thu Hương

sinh năm 1947 tại Thái Bình
tốt nghiệp khóa 1 trường viết văn Nguyễn Du
Giải nhất truyện ngắn của báo Văn Nghệ Hà Nội

Tác phẩm :
Chân dung người hàng xóm (truyện đầu tay)
• Bên Kia Bờ Ảo Vọng (truyện dài)
• Những Thiên Ðường Mù (truyện dài)
• Tiểu Thuyết Vô Ðề