Tác phẩm mới
Tập truyện ngắn
Gió biếc
Trăng goá

Lê Minh Hà

Giới thiệu về tác giả