Phạm Thị Hoài

tên thật Phạm Thị Hoài Nam. Sinh năm 1960 tại Hải Dương.
1977- 1983 : học ngành văn khố tại Ðông Berlin
1983-1993 : làm việc ở Viện Sử học và Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Hà Nội
từ 1993 :sống cùng chồng và con trai tại Berlin Germany
Tác phẩm đã xuất bản:

• Thiên Sứ (tiểu thuyết 1988)

• Mê Lộ (truyện ngắn 1989)

• Man Nương (truyện ngắn 1993)

• Marie Sến (tiểu thuyết 1996)

• Chuyện Lão Tượng Phật Di Lặc

• Và Nàng Nậm Mây (truyện nhi đồng 1999)